Política de privadesa

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament Europeu UE 2016/679 us informem del següent:

Identitat i dades de contacte del responsable del tractament

Comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de TODEVI-FIL, S.L. amb NIF B63343198, degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades, per tal de poder prestar els nostres serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a lactivitat de lempresa i els seus serveis. 

Modalitat de recollida i tractament de les dades

Els dades es recullen directament de l’interessat, de forma presencial o mitjançant el formulari de la nostra web corporativa, facilitant tota la informació necessària que preveu la llei. El tractament es realitza mitjançant instruments automatitzats en compliment de la normativa i de conformitat amb els principis de correcció, licitud, transparència i tutela de confidencialitat i drets. El nostre sistema informàtic està estructurat de manera que es pugui prevenir la pèrdua de dades, usos il·lícits o no correctes i accessos no autoritzats, complint les normes de seguretat exigibles.

Base jurídica - Finalitat del tractament

Les dades comunicades seran únicament les estrictament indispensables per a l’execució de la prestació sol·licitada: pressupostos, factures, informes, etc. de la comunicació per part seva comportarà per a aquesta empresa la impossibilitat de complir les prestacions acordades.

Destinataris als quals se'ls pot comunicar les dades

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte quan sigui necessari i indispensable (o, en tot cas, funcional) per al desenvolupament dels serveis que ens ha demanat o hi hagi una obligació legal. Es faran altres possibles comunicacions a altres subjectes (autoritzats, nomenats i instruïts específicament pel Responsable). Les vostres dades no es difondran a tercers sense que heu prestat prèviament i expressament el vostre consentiment i no seran objecte de transmissió, sota cap concepte, a tercers països fora de la UE. 

Durada de la conservació de les dades de caràcter personal

Les vostres dades de caràcter personal es conservaran durant el temps considerat útil per a l’execució de la prestació sol·licitada o per a la gestió d’activitats administratives posteriors. todevifil.es es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitades i tornar-les a l’interessat o destruir-ne un cop finalitzada la relació contractual.

Drets de linteressat i revocació del consentiment prestat

Vostè té dret a sol·licitar al titular, en qualsevol moment, l’accés a les seves dades, així com la rectificació, cancel·lació o portabilitat d’aquestes. Així mateix, té dret a sol·licitar la limitació del tractament o oposar-s’hi. A més, podrà revocar en qualsevol moment els consentiments prestats a través de la present nota informativa, adreçant la sol·licitud a info@todevifil.es, aportant acreditació de la seva identitat. En cas que considereu que les vostres dades hagin estat tractades de manera il·legítima, teniu dret a dirigir-vos a l’Autoritat de Control per presentar una reclamació.

Processos de decisió automatitzats. Consentiment exprés

El titular no utilitza, de cap manera, processos de decisió automatitzats concernents a les vostres dades de caràcter personal. Amb l’enviament de les vostres dades de caràcter personal a través del nostre formulari a la web, en doneu fe de l’exactitud i actualització, que ha estat informat de forma comprensible, precisa i inequívoca de l’ús i tractament que s’aplicaran a les vostres dades , dels drets que us assisteixen i que dóna el vostre consentiment exprés perquè todevifil.es els pugui utilitzar únicament i exclusivament per a la fi concreta del servei contractat.

Desplaça cap amunt
Skip to content